Skip to main content

Våra ICC-profiler

Högerklicka på bilden till höger och spara filen (9,5 MB).

Om våra ICC-profiler ICC-profiler använder du för att konvertera dina RGB-bilder till CMYK. Packa upp zip-filen och kopiera filerna till rätt mapp på din dator enligt nedan. För att slutresultatet skall vara förutsägbart måste också din bildskärm vara kalibrerad.

Lägg de uppackade filerna här: Windows: C:Program/Delade filer/Adobe/Color Profiles/Recommended
Mac OS X: Macintosh HD: Library/ApplicationSupport/Adobe/Color/Profiles
Mac OS 9: Spara filerna till din hårddisk i mappen Systemmapp/ColorSync-profiler
icc_v4